Қант қысқашы

ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР

Sugar-Tongs

Қант қысқашы
Ұзындығы: 105 мм

ҚОСЫМША СУРЕТТЕР

Sugar-Tongs