Үстел жабдықтау қасығы

ҚОСЫМША АҚПАРАТТАР

Serving-Spoon

Үстел жабдықтау қасығы
Ұзындығы: 250 мм

ҚОСЫМША СУРЕТТЕР

Serving-Spoon